Jak si vybrat nejlepší úvěr na bydlení

Ahoj všichni! Pokud se chystáte koupit byt nebo dům, určitě už jste zvědaví, jak si nejlépe zajistit financování. V tomto článku vám poradíme, jak si vybrat ten nejlepší úvěr na bydlení. Rozhodnout se totiž není jednoduché – nabídek je spousta a každá má své výhody i nevýhody. My vám ale poradíme, na co se zaměřit, aby vaše volba byla co nejlepší. Připravte se na trochu matematiky a přemýšlení nad vašimi prioritami, ale věřte nám, že to stojí za to. Tak jdeme na to!

1. Co zvažovat při výběru úvěru na bydlení?

Při výběru úvěru na bydlení je důležité zvážit několik faktorů. Začněte sestavením rozpočtu a zvažte, kolik můžete měsíčně vydávat na splátky úvěru bez toho, aby byly vaše výdaje příliš vysoké. Věnujte pozornost také úrokové sazbě a poplatkům za poskytnutí úvěru. Porovnejte nabídky od různých bank a rozhodněte se podle toho, která nabídka je pro vás nejvýhodnější.

Pro úspěšný výběr úvěru je také důležité zvážit, jakou výši úvěru potřebujete a jak dlouho bude trvat, než jej budete schopni splatit. Pokud máte v úmyslu bydlení prodávat za několika letech, může být výhodnější zvolit kratší splatnost úvěru. Pokud se naopak plánujete dlouhodobě usadit a splácet úvěr po řadu let, zvažte i riziko možných změn v osobních nebo rodinných okolnostech, které by mohly ovlivnit vaši schopnost splácet úvěr.

2. Které typy úvěrů existují a jak se liší?

Existuje mnoho typů úvěrů, které jsou k dispozici pro lidi s různými finančními potřebami. Zde jsou některé z nejčastěji používaných typů úvěrů v České republice:

– Spotřebitelský úvěr: Tento typ úvěru je vhodný pro nákup zboží a služeb. Úrokové sazby jsou obvykle vyšší než u jiných typů úvěrů, protože úvěrová společnost musí brát v úvahu riziko spojené s poskytováním úvěrů na nákup spotřebního zboží. Některé úvěrové společnosti nabízejí spotřebitelské úvěry i bezúčelově, což znamená, že peníze můžete použít na cokoli.
– Hypotéka: Hypotéka se používá k financování nákupu nemovitostí, jako jsou domy a byty. Úrokové sazby jsou obvykle nižší než u spotřebitelských úvěrů, protože nemovitost slouží jako záruka pro úvěrovou společnost. U hypoték mohou být požadovány i další poplatky, jako jsou poplatky za posouzení nemovitosti a pojištění.

Je důležité si uvědomit, že každý typ úvěru přináší různá rizika a výhody. Před podpisem jakéhokoli úvěrového smlouvy se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem podmínkám a omezením úvěru. Pokud nejste si jisti, jaký typ úvěru je pro vás nejvhodnější, obraťte se na kvalifikovaného finančního poradce.

3. Jaké jsou klíčové faktory, na které si dát pozor při sjednávání úvěru?

Pokud se rozhodnete pro sjednání úvěru, měli byste věnovat pozornost několika klíčovým faktorům. Nejdůležitější je určitě výše úrokové sazby. Jednoduše řečeno, úroková sazba určuje, kolik zaplatíte navíc za to, že si půjčujete peníze. Je důležité rozhodnout se pro co nejnižší možnou úrokovou sazbu, abyste ušetřili peníze na splátkách. Nezapomeňte věnovat pozornost také dalším poplatkům, jako jsou poplatky za sjednání, administrativní poplatky nebo poplatky za předčasné splacení.

Dalším důležitým faktorem je délka splácení. Čím delší bude doba splácení, tím nižší budou měsíční splátky. Avšak s tím také souvisí větší celkové náklady na úvěr v podobě úroků. Proto je důležité zvážit, zda budete schopni si takové splácení dlouhodobě dovolit a zda nevzniknou během této doby nepředvídatelné situace, které vám splácení ohrozí. Nakonec je také důležité zvážit, zda máte potřebné záruky či ručení a zda nedojde k náhlému poklesu vašich příjmů, což by mohlo způsobit problémy při splácení úvěru.

4. Přednosti a nevýhody fixace úrokové sazby

Fixace úrokové sazby je velmi užitečný nástroj pro ty, kteří chtějí mít jistotu výše svých splátek v budoucnosti. Výhodou fixace je, že poskytuje stabilitu a chrání před neočekávanými náklady. Pokud se rozhodneme pro fixaci úrokové sazby, tak si můžeme být jisti, že budeme platit stejnou částku až do konce období, na které jsme se rozhodli fixovat. Fixace je tedy dobrou volbou pro ty, kteří se chtějí vyhnout riziku zvýšení úrokové sazby a nechtějí přemýšlet nad úpravou svých splátek v průběhu fixačního období.

Bohužel, fixace úrokové sazby nemá jen samé výhody. Největší nevýhodou je cena – úroková sazba u fixace bývá obvykle vyšší, než u neupravitelných variant. Další nevýhodou je omezení – pokud se rozhodneme pro fixaci úrokové sazby, tak nemůžeme využít snižování úrokové sazby, které nabízí trh. Zároveň, pokud by došlo k poklesu úrokových sazeb, tak by náklady na fixaci mohly být větší, než by byly u varianty s variabilní sazbou. Přestože fixace úrokové sazby může být zajímavá variantou, je tedy důležité pečlivě zvážit, zda je pro nás ta správná.

5. Co znamená termín „NPSN“ a proč by vás měl zajímat?

NPSN je zkratka pro Národní portál zdravotnictví a sociálních služeb. Jedná se o webovou aplikaci, kterou zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví a Národní informační středisko zdravotnictví. Slouží k evidenci a správě informací o zdravotnických zařízeních a službách a je určen hlavně pro poskytovatele těchto služeb.

Pro pacienty a klienty sociálních služeb může být NPSN užitečný jako zdroj informací o různých poskytovatelích zdravotních služeb a jejich kvalitě. Na webu najdete detailnější popisy jednotlivých zařízení a také hodnocení od pacientů a klientů. Pokud si tedy chcete ověřit kvalitu služeb konkrétního poskytovatele nebo hledáte nového poskytovatele, který bude vyhovovat vašim požadavkům, NPSN vám může být velmi užitečný.

– K zjištění kvality poskytovatele služeb a jejich hodnocení od pacientů a klientů.
– Jako zdroj informací o poskytovatelích zdravotních služeb a jejich detailech.

6. Kdy se vyplatí sáhnout po hypotéce s delším časovým horizontem?

Pokud přemýšlíte o hypotéce na financování svého nového domu nebo bytu, můžete se ptát, zda je lepší zvolit kratší nebo delší dobou splácení. Je důležité zvážit různé faktory, aby bylo rozhodnutí co nejvhodnější pro vaše finanční situaci. Níže je uvedeno několik důvodů, proč by se mohlo vyplatit zvolit delší časový horizont.

1. Nižší měsíční splátky – Při delším časovém horizontu se splátky rozloží do více měsíců. To znamená, že každá jednotlivá splátka bude menší, což může ulevit vašemu měsíčnímu rozpočtu. Mějte však na paměti, že čím delší je doba splácení, tím více zaplatíte jako celkový poplatek za hypotéku, a také budete splácet déle.

2. Větší flexibilita – Delší horizont vám poskytuje víc flexibility. Pokud se například rozhodnete splácet více než vaše minimální měsíční splátka, můžete tak snížit délku celkového splácení. Na druhé straně, pokud se ocitnete v náročnější finanční situaci a budete potřebovat nižší měsíční splátky, můžete se přepnout na nižší splátky a prodloužit dobu splácení hypotéky. To vám může být užitečné, zejména v době vysokých výdajů, kdy máte méně peněz k dispozici.

V závislosti na vaší finanční situaci a jiných faktorech může být delší časový horizont pro splácení hypotéky výhodnější. Pokud však máte jistotu, že můžete splácet více a chcete ušetřit na celkových poplatcích za hypotéku, je kratší horizont rozhodně výhodnější. Vyberte si podle svých potřeb, aby bylo rozhodnutí co nejvhodnější pro vás a vaše financie.

7. Jak se projevuje úvěrové riziko u hypoték?

Úvěrové riziko představuje riziko pro banku, že klient není schopen splácet své dluhy. To se týká i hypoték. Zde se může projevit třemi způsoby:

 • Nízká úroková sazba: Pokud banka poskytne hypotéku s nízkou úrokovou sazbou a trhová úroková sazba se zvýší, mohou být náklady na financování větší, než si banka myslela. Pokud má klient pevnou úrokovou sazbu, nevzniká takové riziko.
 • Snížení hodnoty nemovitosti: Pokud trhová hodnota nemovitosti klesne, může banka trpět ztrátou. Proto banky nejčastěji poskytují až 80% tržní hodnoty nemovitosti.
 • Nevratné platby: Pokud klient nesplácí splátky hypotéky a je třeba nemovitost prodat, může se stát, že banka nedostane zpět celou částku a bude muset pokrýt zbytek z vlastních zdrojů.

Je tedy důležité, aby si klient nevzal hypotéku, kterou si nemůže dovolit splácet, a aby byl zodpovědný při výběru nemovitosti. Výše hypotéky by měla být přiměřená příjmům a výdajům klienta a měla by být zohledněna také rezerva na neočekávané výdaje. Pokud klient není jistý, zda si hypotéku může dovolit, může se obrátit na finančního poradce, který mu s výběrem pomůže a vypočítá, co si přesně může dovolit splácet.

8. Rozdíly mezi hypotékou a úvěrem na stavbu či rekonstrukci

V praxi se může stát, že potřebujete financovat bydlení, ale nejste si jisti, kterou formu úvěru zvolit. mohou být v tomto případě velice podstatné a rozhodující. Proto Vám přinášíme několik klíčových informací, které by Vám mohly usnadnit výběr.

Hypotéka:

 • Je určena na financování již existujícího bydlení, tedy na nákup nemovitosti.
 • Je často spojena s vyššími úrokovými sazbami než úvěr na stavbu či rekonstrukci.
 • Výhodou je možnost splácet hypotéku po delší dobu, často i několik desítek let.
 • Při hypotéce se musí uhradit zálohu z vlastních prostředků v řádu desítek procent celkové ceny nemovitosti.

Úvěr na stavbu či rekonstrukci:

 • Je určen na financování výstavby či rekonstrukce bydlení.
 • Je často spojena s nižšími úrokovými sazbami než hypotéka.
 • Není nutné uhradit zálohu z vlastních prostředků.
 • Úvěr na stavbu či rekonstrukci má kratší splatnost než hypotéka, obvykle se splácí do 15 let.

Jak vidíte, hypotéka a úvěr na stavbu či rekonstrukci mají své výhody i nevýhody. Při rozhodování je důležité zvážit konkrétní situaci, finanční možnosti a především Vaše preference.

9. Tipy pro vyjednávání s bankou a snížení úrokové sazby

Při jednání s bankou o snížení úrokové sazby je důležité být připraven a vědět, jaké argumenty použít, aby si klientská banka uvědomila vaši důvěryhodnost a podpořila vaše požadavky. Následující tipy vám pomohou uspět ve vyjednávání se svou bankou:

 • Pomocí online aplikací srovnávejte sazby úroku – Můžete použít nezávislá Urokové sazby úvěrů, které vám umožní srovnat úrokové sazby různých bank a uvidíte, která z nich vám může nabídnout lepší sazby úroku.
 • Zvyšte své příjmy – Když se pokoušíte snížit svou úrokovou sazbu, banka vás bude vnímat daleko více kladně, pokud máte zdroj příjmů kromě zaměstnání. Pokud takový příjem nemáte, zkuste řešit alespoň vaše výdaje a zvýšení úspor. Banka totiž vnímá způsob, jakým hospodaříte s vašimi penězi.

Dále bude pro vás výhodné mít vysoký kreditní skóre, spořit více peněz a ukázat bankám, že jste věrný zákazník. S těmito tipy získáte lepší pozici při vyjednávání za lepší podmínky.

 • Odsouhlaste další služby – Potřebujete online bankovnictví? Preferujete platby pomocí aplikace? Pokud vaše banka vidí, že chcete přidat další služby, bude ochotná vás odměnit nižší úrokovou sazbou.
 • Zvažte refinancování – Pokud vaši banku nezajímá vaše úspěchy v jiných bankách, zkuste zvážit refinancování. Pokud máte dlouhodobý vztah s několika bankami, zkontrolujte si podmínky k dispozici na všech úvěrech a refinancujte ten, na kterém můžete ušetřit.

10. Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se při výběru hypotéky dopouštíme?

Nejčastější chyby při výběru hypotéky

Při výběru hypotéky je důležité si uvědomit, že se jedná o závazek na několik let, a tudíž je důležité zvážit všechny dostupné možnosti. Bohužel se mnohdy při výběru hypotéky vyskytuje několik chyb, které mohou mít negativní dopad na vaši finanční situaci.

 • Neporovnání nabídek různých bank
 • Nedostatečné informování o podmínkách hypotéky
 • Podcenění celkové výše splátek
 • Nečekané výdaje spojené s hypotékou (např. poplatky nebo pojištění)

Proto je důležité si před výběrem hypotéky zjistit co nejvíce informací a porovnat nabídky více bank. Dále je důležité zohlednit celkové náklady na hypotéku, včetně úroků a poplatků, a na základě toho zhodnotit, zda si můžete dovolit hypotéku s danými podmínkami.

To je vše, co jsme měli k tématu dnes říct. Doufáme, že s našimi tipy a radami ušetříte spoustu času, financí a nervů při výběru nejlepšího úvěru na bydlení. Důležité je být pečlivý, plánovat a vyhledávat informace. A nakonec, nezapomeňte, že ten správný úvěr by měl být přizpůsobený vašim potřebám, situaci a schopnostem splácet. Tak hodně štěstí a úspěchů v domově snů!

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *